23 Eylül 2007 Pazar

helbeste kurdi Roj û heyv û keçeke bedew

Ji mêj vebedew û bilindiya temin diye ;ji roja kenê tehestên min hejandine ve ji wê çaxê vexewneke kaldi sîlava seveke bî detajana dide xwe,û di hêviyên nûgiha debi mija sibehê rebelaaaaaaav dibe .Ji mêj vedi bihna kulilkênku pelên wêbi xunava gulanêhatine şuştin,û di siya ewrekî tarvara deez li keçekê ku ji bîranînanxwe rizgar kirî ;pênûs û rûpelekî sipîji çavên felekê wergirtinedigerim .Bi dengê pirçepirçaîwarên fediyê remin baskên xweli perdeyên nazikiya tedixistin ,û reseba minji hevdîtina çûyî vebi xûlyana çurûsa çavên te redildaneweErê îşevdaxwaz û mêrantiya mindi hêmeniya serxweşiya te dexwe vedigevzînin .Erê îşevsiwarê harîtiya te me .Erê îşevte careke dinsiros û Akadadkali şûn ewrên buharêdihiştin lîsk û pêmahiya kenê xweli zozanên bîriya minversandî dihiştinû hezar şûşeyê bînêli taximên sînga geşmin şikandin ;hajêkêcînciqên wanbila bejna nazikbirîn nekin,çunkî dixwazimçêroka Domozo û Înenebi êşekên dûriyêsar nebe ·Ew çirçirokên şevêli ser dengêserçeyên sibehêxwe mezin nekin .Bila qircira bêdengiyêbajarê sozankembax nehêleû li nav pêmahiyakavilekî kêrça deli hêmanên sahiyanem negerin .Erê piştî min Akadadka şewitandtu nabêçiqas xweşî heneli pis sînorên lêvgulên texwe veşartine ji wê çaxa jibîrvaçûme dexewnên minbi tena xweaza dikenîn .

Hiç yorum yok: